demo-attachment-803-IMG_2505-60798-1

Czym jest resurs urządzeń transportu bliskiego…

Urządzenia transportu bliskiego, czyli w skrócie UTB, zgodnie z przepisami muszą mieć swój resurs. Obowiązek ten określa Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego.

Według przepisów rozporządzenia resurs UTB to: “parametry graniczne stosowane do oceny i identyfikacji stanu technicznego, określone na podstawie liczby cykli pracy i stanu obciążenia UTB w założonym okresie eksploatacji z uwzględnieniem rzeczywistych warunków użytkowania“.

Wykorzystany resurs oznacza konieczność przeglądu specjalnego

W praktyce jest to ustalony termin w jednostkach odpowiednich dla pracy danego urządzenia np. w liczbie godzin pracy albo w liczbie cykli roboczych, po którym dla bezpieczeństwa dalszej eksploatacji urządzenia wymaga się przeglądu specjalnego, podczas którego maszyna i wszystkie jej elementy ruchome i nieruchome zostaną gruntownie sprawdzone. Zlecone zostaną także naprawy i wymiany, po których maszyna będzie mogła przejść obliczenie nowego resursu i wrócić do pracy.

Resurs jest niezbędny podczas przeglądu stanu technicznego

 

Resurs jest nazywany czasem resursem UDT, ze względu na to, że podczas przeglądu okresowego urządzeń UTB podlegających dozorowi technicznemu przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) będzie wymagał, aby eksploatujący pośród wymaganej dokumentacji przedstawił mu zarówno sam dokument z określonym resursem jak i potwierdzenie stopnia wykorzystania resursu. Jest to niezbędne do prawidłowej oceny stanu zużycia i dopuszczenia do dalszego użytkowania.

 

Kto i jak określa czas eksploatacji urządzeń transportu bliskiego?

Obowiązek określenia resursu ciąży na eksploatującym maszynę. Przepisy stanowią, że należy określić go “na podstawie aktualnego stanu wiedzy technicznej i dobrej praktyki inżynierskiej“, jednak nie zawsze jest to zadanie łatwe do wykonania.

Dlatego jeśli nie jesteście pewni, czy samodzielnie potraficie prawidłowo określić żywotność i bezpieczny czas eksploatacji, możecie zostawić to zadanie specjalistom z naszej firmy. Niezależnie od tego, czy urządzenie jest nowe, czy ma już swoją historię, zajmiemy się resursem w sposób profesjonalny i poparty ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w zakresie przeglądów i eksploatacji dźwignic.

 

Zajmujemy się także wszelkiego rodzaju badaniami okresowymi i kontrolnymi. Z nami będziecie mieli pewność, że praca na Waszych urządzeniach jest bezpieczna, a przeglądy okresowe nie będą stanowić żadnego problemu. Jeśli potrzebujesz resursu, skontaktuj się z nami, a porozmawiamy o szczegółach i przedstawimy dokładną ofertę.